Skip to main content
Liniștit

Vin (liniștit) – definiție

By 11 octombrie 2018octombrie 11th, 2021No Comments

Vin înseamnă produsul obținut exclusiv prin fermentarea alcoolică totală sau parțială a strugurilor proaspeți, presați sau nu, sau a mustului de struguri.

Vinul:

(a) are, după tratamentele eventuale menționate în anexa VIII partea I secțiunea B, un titru alcoolic volumic dobândit de cel puțin 8,5 % vol., cu condiția ca vinul să provină exclusiv din struguri recoltați în zonele viticole A și B menționate în apendicele I la prezenta anexă, și de cel puțin 9 % vol. în alte zone viticole;

(b) are, prin derogare de la titrul alcoolic minim dobândit aplicabil în alte cazuri, atunci când are o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, după tratamentele eventuale menționate în anexa VIII partea I secțiunea B, un titru alcoolic dobândit de cel puțin 4,5 % vol.;

(c) are un titru alcoolic total de cel mult 15 % vol. Cu toate acestea, prin derogare:

— limita maximă a titrului alcoolic total poate ajunge până la 20 % vol. în cazul vinurilor care au fost obținute fără nicio îmbogățire, produse în anumite zone viticole din Uniune, care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 75 alineatul (2),

— limita maximă a titrului alcoolic total poate depăși 15 % vol. în cazul vinurilor cu denumire de origine protejată care au fost obținute fără îmbogățire, sau îmbogățit numai prin procedurile de concentrare parțială enumerate în anexa VIII partea I secțiunea B punctul 1, cu condiția ca specificațiile referitoare la produs din dosarul tehnic privind denumirea de origine protejată respectivă să permită această posibilitate;

(d) are, sub rezerva unor derogări care pot fi adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 75 alineatul (2), un conținut total de aciditate, exprimat în acid tartric, de cel puțin 3,5 grame la litru sau 46,6 miliechivalenți pe litru.

Retsina înseamnă vinul produs doar pe teritoriul geografic al Greciei din mustul de struguri tratat cu rășină de pin de Alep. Utilizarea rășinii de pin de Alep este permisă numai pentru obținerea vinului Retsina în condițiile stabilite prin dispozițiile de drept intern în vigoare în Grecia.

Prin derogare de la al doilea paragraf litera (b), Tokaji eszencia și Tokajská esencia sunt considerate vinuri.

Cu toate acestea, statele membre pot permite utilizarea termenului vin dacă:

(a) acesta este însoțit de denumirea unui fruct sub formă de denumire compusă, pentru a comercializa produsele obținute prin fermentarea altor fructe decât strugurii; sau

(b) face parte dintr-o denumire compusă.

Trebuie evitată orice confuzie cu produsele care corespund categoriilor de vin din prezenta anexă.

Baza juridică:

Regulamentul (UE) nr. 1308/17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, anexa VII Definițiile, denumirile și denumirile comerciale ale produselor menționate la articolul 78, partea a II-a Categorii de produse viticole, pct. 1. Vinul

Normele metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 aprobate prin HG nr. 512/2016, anexa nr. 3: Definiții privind produsele și subprodusele vitivinicole lit. (A) Categorii de produse vinicole, pct. 1. Vinul

Lasă un răspuns

error: Acest continut este protejat la copiere!