Skip to main content
Vin

Vinurile efervescente din perspectiva juridică

By 1 septembrie 2021octombrie 11th, 2021No Comments

5. Vinuri efervescente

5.1. Vin spumant înseamnă un produs:

(a) obținut prin fermentație alcoolică primară sau secundară:

— din struguri proaspeți,

— din must de struguri sau

— din vin;

(b) care, la deschiderea recipientului, degajă dioxid de carbon provenit exclusiv din fermentație;

(c) care, conservat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3 bari din cauza dioxidului de carbon în soluție și

(d) pentru care titrul alcoolic total al producțiilor de vin de bază destinate preparării sale nu trebuie să fie mai mic de 8,5 % vol.

Baza legală:

R 1308/17 decembrie 2013, anexa VII partea a II-a pct. 4

HG 512/29 iulie 2016, anexa nr. 3, pct. 4

5.2. Vin spumant de calitate înseamnă un produs:

(a) obținut prin fermentație alcoolică primară sau secundară:

— din struguri proaspeți,

— din must de struguri sau

— din vin;

(b) care, la deschiderea recipientului, degajă dioxid de carbon provenit exclusiv din fermentație;

(c) care, conservat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3,5 bari din cauza dioxidului de carbon în soluție și

(d) pentru care titrul alcoolic total al producțiilor de vin de bază destinate preparării sale nu trebuie să fie mai mic de 9 % vol.

Baza legală:

R 1308/17 decembrie 2013, anexa VII partea a II-a pct. 5

HG 512/29 iulie 2016, anexa nr. 3, pct. 5

5.3. Vinuri spumante de calitate de tip aromat înseamnă vinurile spumante de calitate:

(a) care sunt obținute prin utilizarea exclusivă, la alcătuirea producției de vin de bază, a mustului de struguri sau a mustului de struguri parțial fermentat, care provine din anumite soiuri de struguri de vinificație incluse pe o listă ce urmează a fi întocmită de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 75 alineatul (2).

Vinurile spumante de calitate de tip aromat produse în mod tradițional prin utilizarea vinurilor la alcătuirea producției de vin de bază sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 75 alineatul (2);

(b) care, conservat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3 bari din cauza dioxidului de carbon în soluție;

(c) al căror titru alcoolic dobândit nu poate fi mai mic de 6 % vol. și (d) al căror titru alcoolic total nu poate fi mai mic de 10 % vol.

Baza legală:

R 1308/17 decembrie 2013, anexa VII partea a II-a pct. 6

HG 51229 iulie 2016, anexa nr. 3, pct. 6

5.4. Vin spumos înseamnă un produs:

(a) care se obține din vin fără denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată;

(b) care degajă, la deschiderea recipientului, dioxid de carbon provenind total sau parțial dintr-un adaos al acestui gaz și

(c) care prezintă, atunci când este conservat la 20 °C în recipiente închise, o suprapresiune de minimum 3 bari din cauza dioxidului de carbon în soluție.

Baza legală:

R 1308/17 decembrie 2013, anexa VII partea a II-a pct. 7

HG 512/29 iulie 2016, anexa nr. 3, pct. 7

5.5. Vin petiant înseamnă un produs:

(a) se obține din vin, din vin nou aflat încă în fermentație, din must de struguri sau din must de struguri parțial fermentat, cu condiția ca aceste produse să aibă titru alcoolic total de minimum 9 % vol.;

(b) care are un titru alcoolic dobândit de cel puțin 7 % vol.;

(c) care prezintă, dacă este conservat la 20 °C în recipiente închise, o suprapresiune datorată dioxidului de carbon endogen în soluție de minimum 1 bar și maximum 2,5 bari și

(d) care este prezentat în recipiente de 60 de litri sau mai mici.

Baza legală:

R 1308/17 decembrie 2013, anexa VII partea a II-a pct. 8

HG 512/29 iulie 2016, anexa nr. 3, pct. 8

5.4. Vin perlant înseamnă un produs care:

(a) se obține din vin, din vin nou aflat încă în fermentație, din must de struguri sau din must de struguri parțial fermentat;

(b) are un titru alcoolic dobândit de cel puțin 7 % vol. și un titru alcoolic total de cel puțin 9 % vol.;

(c) prezintă, dacă este conservat la 20 °C în recipiente închise, o suprapresiune, datorată dioxidului de carbon în soluție total sau parțial adăugat, de minimum 1 bar și maximum 2,5 bari și

(d) care este prezentat în recipiente de 60 de litri sau mai mici.

Baza legală:

R 1308/17 decembrie 2013, anexa VII partea a II-a pct. 9

HG 512/29 iulie 2016, anexa nr. 3, pct. 9

Vinuri

(1)În înţelesul prezentului capitol, vinurile sunt:

a)vinuri liniştite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 şi 2205, cu excepţia vinului spumos, aşa cum este definit la lit. b), şi care:

1.au o concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare; sau

2.au o concentraţie alcoolică mai mare de 15% în volum, dar care nu depăşeşte 18% în volum, au fost obţinute fără nicio îmbogăţire şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare;

b)vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 şi 2205 şi care:

1.sunt prezentate în sticle închise cu dop tip ciupercă fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune egală ori mai mare de 3 bari datorată dioxidului de carbon în soluţie; şi

2.au o concentraţie alcoolică care depăşeşte 1,2% în volum, dar care nu depăşeşte 15% în volum, şi la care alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

Baza legală:

L 227/2015 Codul fiscal, art. 350

Comentarii

Pentru MFP nu contează definiția vinului din legislația europeană sau cea națională, ci crează definiții proprii care nu au legătură cu realitatea. Ba chiar sunt ridicole. Deci, în opinia MFP, dacă au presiune egală sau mai mare de 3 bari este un vin spumos, indiferent că dioxidul de carbon este de natură endogenă sau exogenă.

Pentru același MFP, dacă presiunea este mai mică de 3 bari vinurile sunt liniștite, indiferent că vorbim de vinurile petiante sau vinuri perlante. Contează dacă sticlele sunt închise cu dop tip ciupercă fixat cu ajutorul legăturilor.

Lasă un răspuns

error: Acest continut este protejat la copiere!